Michele Stefani MSc

Michele Stefani MSc

  • Onderzoeker

Michele Stefani is wetenschappelijk onderzoeker bij KWR in het team Industrie, Afvalwater en Hergebruik. In 2011 behaalde hij zijn MSc-titel in milieu-engineering aan de Universiteit van Padua in Italië met een masterscriptie over biologische sanering van bodems en grondwater, dat hij aan de Universiteit Wageningen uitgevoerde. Tot 2013 werkte hij als onderzoeker aan de Universiteit van Girona in Spanje op het gebied van afvalwaterzuivering en hergebruik door biologische processen en membraanfiltratie. Tot 2018 werkte hij als procesingenieur en coördinator van R&D-activiteiten bij het waterbehandelingsbedrijf Lenntech BV in Nederland. Michele heeft ervaring met membraan- en filtratietechnologieën, voor ontzilting en desinfectie van proceswater, koelwater, irrigatiewater en ketelvoedingswater. Daar werkte hij aan procesontwerp, uitvoering, optimalisatie en trouble shooting van installaties in Europa en Afrika. Daarnaast was hij betrokken bij toegepast onderzoek- en ontwikkelingsprojecten met betrekking tot behandeling van industriële afvalstromen, de concentratie en terugwinning van waardevolle componenten, afscheiding van bestrijdingsmiddelen en desinfectiebijproducten. Binnen KWR, focust Michele zich op onderzoeksonderwerpen gerelateerd aan innovatieve waterbeheerconcepten en duurzame technologieën voor proces- en afvalwaterbehandeling, die een wezenlijk impact op de water-energie nexus en de circulaire economie hebben.