Melanie Kersten

Melanie Kersten

  • Onderzoeker

Melanie Kersten is als onderzoeker verbonden aan het team Resilience Management & Governance. Ze haalde in 2018 een master in sustainability science policy aan de Universiteit Maastricht. Met haar achtergrond in interdisciplinair en systeemdenken kijkt ze in haar onderzoek naar verschillende factoren die van invloed zijn op duurzaamheid, waaronder mondiale dynamiek, bestuur en recht. In haar afstudeerscriptie, over duurzame innovatie, keek ze kritisch naar de grote nadruk op de techniek in het debat over duurzaamheid en onderzocht de mogelijkheden om behalve op de technische aspecten ook meer in te zetten op de sociale aspecten van de transitie naar een duurzame samenleving.

Sinds 2018 werkt Melanie als adviseur duurzaamheidsonderzoek en coördinator aan verschillende projecten bij zowel overheids- als semioverheidsinstellingen en commerciële organisaties in de Nederlandse watersector. Ze deed in die rollen ervaring op met onderzoek naar de drinkwatervoorziening en klantgedrag, effectmeting en business-development in de circulaire-economie.

Bij KWR richt Melanie zich op projecten op het gebied van de drinkwatervoorziening en klantgedrag. Hierbij wordt onder meer onderzocht hoe huishoudens kunnen worden gestimuleerd om zuiniger om te springen met water. Melanie brengt dit onderzoek ook actief in de praktijk door ‘waterbesparingsuitdagingen’ te helpen organiseren en het effect daarvan te meten. Daarnaast bekijkt zij ook vanuit technologisch, economisch en juridisch perspectief hoe de consument met praktische maatregelen kan worden aangespoord minder water te gebruiken.