drs.ing. Martin de Haan

drs.ing. Martin de Haan

  • Onderzoeker

Martin de Haan heeft ruim 15 jaar ervaring als onderzoeker ecologie. Martin is gespecialiseerd in kwantitatieve relaties tussen grondwater, bodemopbouw en soortsdiversiteit van de vegetatie. Hij heeft bijgedragen aan verschillende onderzoeksprojecten ten behoeve van waterbedrijven, natuurbeherende instanties en overheid. Zijn expertise ligt vooral op het gebied van de samenhang van diverse sturende milieufactoren voor plantengroei en de vertaling hiervan naar natuurkwaliteit. Dit betreft onder meer de monitoring van effecten van herinrichting en beheer op herstel van natte natuurgebieden, het bepalen van de ecologische effecten van waterwinning en antiverdrogingsmaatregelen, het geven van inrichtings- en beheeradviezen voor natuur- en waterwinterreinen en effectanalyse met behulp van ecologische modellering met NICHE en PROBE.