dr.ir. Martin Bloemendal

dr.ir. Martin Bloemendal

  • Senior onderzoeker

Martin Bloemendal is specialist bodemenergie en werkt bij KWR aan verschillende onderzoeken over bodemenergie en andere vormen van thermische energie uit water. Martin beschouwt altijd het systeem als geheel, dus niet alleen de bron van warmte of koelcapaciteit, maar ook de afnemer en benodigde installaties. Hij heeft daarom veel inhoudelijke kennis van aanverwante en complementaire technieken. Hij is dan ook geen technicus ‘pur sang’, ook met organisatorische en beleidsmatige zaken rondom duurzame warmte en koude staat hij z’n mannetje. Martin heeft een visie op het gebruik van de ondergrond met bodemenergie. Deze probeert hij op verschillende wijzen uit te dragen en handen en voeten te geven. Zo werkt hij ook op de TUDelft aan zijn onderzoek over het zo optimaal en duurzaam mogelijk benutten van de bodem met bodemenergiesystemen en zit hij in het bestuur van de branchevereniging BodemenergieNL. Vanuit die hoedanigheid is Martin betrokken bij de juridische belangen behartiging en de kennisagenda rondom bodemenergie.