dr. Mario Castro Gama MSc

dr. Mario Castro Gama MSc

  • Onderzoeker

Mario Castro-Gama is civiel ingenieur aan de Nationale Universiteit van Colombia. Mario werkte 8 jaar als consultant en docent. Sinds februari 2018 werkt hij bij KWR in het team Waterinfrastructuur. Mario kwam zeven jaar geleden naar Nederland om aan de UNESCO-IHE Institute for Water Education in Delft zijn mastergraad Water Science Engineering met specialisatie in hydro-informatica te behalen. Momenteel rondt hij daar zijn doctoraat af over het onderwerp ‘Modelgebaseerde simulatie-optimalisatie voor energiereductie in grote waterdistributienetwerken’. Tegelijkertijd werkte hij 4 jaar aan De Haagse Hogeschool, waar hij docent en liasion was voor internationalisering van het civieltechnische programma. Mario is lid van International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR) en heeft hij zijn endorsement gegeven aan het of EPANET Open Software Initiative.