Mario Castro-Gama MSc

Mario Castro-Gama MSc

  • Onderzoeker

Sinds 2018 werkt Mario Castro-Gama bij KWR als adviseur en onderzoeker voor het team Waterinfrastructuur. Hij werkt aan projecten gerelateerd aan hydroinformatica, cybersecurity voor de drinkwaterindustrie en TKI-projecten. Hij is ook de contactpersoon voor de Watershare Community of Practice (CoP) Future-Proof Water Infrastructure (FPWI).
Mario is een civiel ingenieur van The National University of Colombia. Hij heeft acht jaar als consultant en docent in Colombia gewerkt aan diverse projecten in Latijns-Amerika.
In Delft behaalde Mario een master in Water Science Engineering met een specialisatie in hydroinformatica van UN-IHE. Momenteel rondt hij zijn doctoraat af op het onderwerp “Modelgebaseerde simulatie-optimalisatie voor energiereductie in grote waterdistributienetwerken”, ook bij UN-IHE. Tegelijkertijd met deze studies werkte hij 4,5 jaar aan De Haagse Hogeschool als docent en liaison voor internationalisering van het civieltechnische programma. Daarnaast is hij lid van IAHR en ondertekenaar van het EPANET Open Software Initiative.