dr. Koen Zuurbier

dr. Koen Zuurbier

  • Onderzoeker

Koen Zuurbier is onderzoeker binnen Team Geohydrologie. Hij houdt zich bij KWR bezig met ondergrondse oplossingen voor zoetwatervoorziening, ook wel Subsurface Water Solutions genoemd. Dit behelst opslag en terugwinning van zoetwater (aquifer storage and recovery), voorkomen van verzilting bij winputten en gebruik van brakwater. Zijn belangrijkste expertises zijn het ontwerp van infiltratie- en onttrekkingsputten, de ontwikkeling grondwaterkwaliteit rondom putten, en het daadwerkelijk realiseren en lanceren van Subsurface Water Solutions met eindgebruikers en installateurs. Koen Zuurbier is in 2016 gepromoveerd aan de Technische Universiteit Delft met het proefschrift getiteld ‘Increasing Freshwater Recovery upon Aquifer Storage’. Hij werkt met name binnen de projecten Subsol, DESSIN en GO-Fresh en de verdere ontwikkeling van Subsurface Water Solutions.