dr. Kirsten Baken

dr. Kirsten Baken

  • Onderzoeker, Europees Geregistreerd Toxicoloog (ERT)
  • Projectmanager

Kirsten Baken is als toxicoloog en onderzoeker werkzaam in het team Chemische Waterkwaliteit en Gezondheid. Zij volgde de studie Gezondheidswetenschappen, gevolgd door een promotieonderzoek en postdoctorale opleiding op het vlak van de humane toxicologie. De opgedane kennis benut zij bij KWR voor het beoordelen van de gezondheidskundige relevantie van contaminanten in drinkwater(bronnen) en bijproducten van zuiveringsmethoden en zo mogelijk afleiden van richtwaarden voor deze stoffen in drinkwater. Verder houdt Kirsten zich bezig met de toepassing van innovatieve testmethoden en risicobeoordelingstechnieken (de Threshold of Toxicological Concern (TTC), QSARs, DALYs, in vitro bioassays en Effect Directed Analysis) voor het beoordelen van de chemische waterkwaliteit. Kirsten maakt deel uit van diverse crisisnetwerken van de overheid en samenwerkende kennisinstituten, zoals het Crisis Expert Team milieu en drinkwaterincidenten (CET-md), het Crisis Expert Team Stralingsongevallen (CET-s), en het Landelijk Laboratorium Netwerk terroristische aanslagen (LLN-ta). Ook is Kirsten projectmanager voor opdrachten die drinkwaterbedrijven, overheid en industrie uitzetten bij KWR.