prof.dr. Kees van Leeuwen

prof.dr. Kees van Leeuwen

  • Chief Science Officer / Principal scientist

Kees van Leeuwen is Chief Science Officer en principal scientist bij KWR en tevens hoogleraar Water Management and Urban Development aan de Universiteit Utrecht (UU). Hij publiceerde meer dan 200 rapporten en publicaties, 2 edities van een boek over risicobeoordeling van chemische stoffen en redigeerde hij de Europese Water Atlas. Bij KWR werkt Kees in de Resilience Management en Governance groep aan water management & governance en aan risicobeoordeling van stoffen. Hij werkte bij de Europese Commissie als Directeur van het Joint Research Centre (JRC) in Italië. Van 1992-2007 was hij deeltijd hoogleraar Biologische Toxicologie (environmental risk assessment) aan de UU. Van 1980 tot 2002 werkte hij bij drie Ministeries aan water, stoffen, gezondheid en milieu. Hij is lid geweest van diverse advies- en beleidsgroepen in de International Rijn Commissie, Europese Commissie, OECD, UN, en de chemische industrie. Momenteel coördineert hij de City Blueprint Action Group van de European Commissie: http://www.eip-water.eu/City_Blueprints. Hij is betrokken bij recente EU onderzoeksprojecten zoals : TRUST (TRansitions to the Urban Water Services of Tomorrow), DEMOWARE (waterhergebruik), DESSIN (ecosysteem diensten), BlueSCities (making water and waste smart) en POWER (kennis en ervaring delen op het gebied van waterschaarste, waterzekerheid, kwaliteit, consumptie in verschillende Europese steden).