prof.dr. Kees van Leeuwen

prof.dr. Kees van Leeuwen

  • Principal Scientist

Cornelis Johannes (Kees) van Leeuwen, PhD is Principal Scientist bij KWR en professor in Water Management and Urban Development aan de Universiteit Utrecht (UU). Hij studeerde biologie en publiceerde meer dan 200 rapporten en publicaties, 2 edities van een boek over risicobeoordeling van chemische stoffen en was co-redacteur van de stedelijke wateratlas voor Europa. Hij werkte bij de Europese Commissie als directeur bij de JRC in Italië. Van 1992-2007 bekleedde Kees een deeltijdhoogleraarschap Biologische Toxicologie (milieurisicobeoordeling) aan de UU. Tussen 1980 en 2001 werkte hij bij drie Nederlandse ministeries op het gebied van water, chemicaliën, gezondheid en milieu. Hij was lid van verschillende beleids- en expertgroepen in de Gezondheidsraad, het Internationaal Rijncomité, de Europese Commissie, de OESO, de VN en de Europese chemische industrie. Momenteel coördineert hij de City Blueprint Action Group van de Europese Commissie: http://www.eip-water.eu/City_Blueprints. Kees zijn betrokkenheid bij recente EU-onderzoeksprojecten zijn onder meer: TRUST (transities naar de stedelijke waterdiensten van morgen; afgerond in 2015), DEMOWARE (waterhergebruik), DESSIN (ecosysteemdiensten), BlueSCities (water en afval slim maken) en POWER (kennis delen over waterschaarste, veiligheid, kwaliteit en waterconsumptie-gerelateerde kwesties bij verschillende lokale EU-autoriteiten).