dr.ir. Jos von Asmuth

dr.ir. Jos von Asmuth

  • Onderzoeker en contentmanager Menyanthes

Jos von Asmuth is ecohydroloog, onderzoeker en expert op het gebied van monitoring en analyse van hydrologische data en tijdreeksen. Hij verrichtte promotieonderzoek aan de Technische Universiteit te Delft, in nauwe samenwerking met KWR. Dit onderzoek richtte zich op systeem identificatie en inzet van fysisch-hydrologische kennis bij tijdreeksanalyse. Jos heeft tijdens het onderzoek een nieuwe methode voor tijdreeksanalyse ontwikkeld, de zogenaamde PIRFICT methode. Hij heeft deze en andere methoden voor het analyseren van (grond)waterspiegelfluctuaties vormgegeven in het gebruiksvriendelijke programma Menyanthes. Dit programma wordt inmiddels gebruikt op 5 continenten, in 8 landen, door 95 verschillende organisaties. Jos is daarnaast lid van het OBN-deskundigenteam Nat Zandlandschap. Hij heeft zich de laatste jaren toegelegd op het hydrologisch functioneren van veentjes, vennen en andere natte natuurgebieden. Parallel daaraan werkt hij aan de kwaliteitsborging van hydrologische meetinstrumenten en meetgegevens, blijkend uit verschillende (wetenschappelijke) publicaties op dit gebied. Hij studeerde biologie aan de Wageningen University and Research Centre (Cum Laude), in de richtingen vegetatiekunde, landschapsecologie en geografische informatie systemen. Voor zijn promotieonderzoek was Jos werkzaam bij de adviesdienst Geo Informatie en ICT van Rijkswaterstaat en de Dienst Landelijk Gebied, waar hij ervaring opdeed met ecologische monitoring en GIS-systemen.