dr. Jojanneke van Vossen

dr. Jojanneke van Vossen

  • Onderzoeker
  • Projectmanager

Jojanneke van Vossen werkt als wetenschappelijk onderzoeker in het team waterinfrastructuur. Jojanneke heeft een achtergrond in de natuurwetenschappen met een opleiding in de geofysica en een promotie op het gebied van ijskappen en klimaat. Daarna heeft Jojanneke brede ervaring opgedaan binnen de waterketen op het gebied van zowel drinkwater als riolering. Zij werkt op het gebied van asset management en waterkwaliteit. Op het vlak van assetmanagement zijn voorbeelden van projecten de inzet van innovatieve methoden voor het vervangen en repareren van leidingen (TKI project over saneringsmethoden), de inzet van technieken om overlast voor klanten tijdens werkzaamheden te minimaliseren en de opzet van UKNOW, een software-architectuur voor informatiesystemen rond conditiebepaling van leidingen. Op het gebied van waterkwaliteit werkte ze recent aan projecten rond meet- en monitoringsvraagstukken en modelleren van microbiologie in het distributienet.