ir. Jan Willem Kooiman

ir. Jan Willem Kooiman

  • Teamleider
  • Projectmanager
  • BTO - programmamanagement
  • 030-6069683
  • Jan.Willem.Kooiman@kwrwater.nl
  • 06-21888429

Jan Willem Kooiman is senior geohydroloog en werkt ruim 30 jaar ‘in grondwater en ondergrond’. Na een periode als onderzoeker is hij bijna 20 jaar projectmanager en meer dan 10 jaar teamleider Geohydrologie. Hij heeft ruime ervaring in het initiëren, leiden en uitvoeren van multidisciplinaire projecten. De focus ligt vooral op ondergrondse berging van (zoet) water en energie, verzilting van grondwater, kunstmatige infiltratie, grondwaterkwaliteit en management van putsystemen. Hij integreert daarbij de technische aspecten zoals kwantiteit en kwaliteit met de beleidsmatige, bestuurlijke en maatschappelijke aspecten. Hij was nauw betrokken bij de recente ontwikkelingen van de Subsurface Water Technologies: Freshkeeper, Freshmaker, ASR-Coastal en HDDW’s (horizontale putten). Als teamleider en projectmanager geeft Jan Willem leiding aan een grote groep professionals waarbij steeds de balans gezocht wordt tussen stimuleren, richting geven en sturen. Hij leidt grote, integrale projecten zoals Circulaire Zoetwatervoorziening (glas)tuinbouw, Sustainable Airports Water-Energy-Nexus en Blauw-Groene daksystemen. Jan Willem is daarnaast programmamanager van het Bedrijfstakonderzoek Drinkwater, het onderzoeksprogramma van de Nederlandse waterbedrijven. Zijn passie is om door organiseren en verbinden onderzoekers en waterleidingprofessionals samen te laten werken om zo tot goede onderzoeksresultaten te komen. Bij problemen of creatieve uitdagingen doet hij regelmatig de procesbegeleiding van bijeenkomsten.