ir. Loet Rosenthal

ir. Loet Rosenthal

  • Manager Waterkwaliteit en Gezondheid

Loet Rosenthal is manager van de afdeling Waterkwaliteit en Gezondheid en lid van het managementteam van KWR. Hij is eindverantwoordelijk voor de toonaangevende chemische en biologische laboratoria van KWR. De afdeling vervult internationaal de rol van WHO Collaborating Centre op het gebied van Water en Gezondheid en vervult binnen die setting de rol van testlaboratorium voor Household Water Treatment Systems. Mede door de intensieve samenwerking tussen onderzoekers en de laboratoria is KWR in staat om rond watergerelateerde uitdagingen van maatschappelijk belang als nationaal expertisecentrum op te treden. Loet werkt samen met de collega’s aan het verbreden van het profiel van KWR binnen de watergerelateerde volksgezondheid en de circulaire economie, zowel nationaal als internationaal. Hij onderhoudt daartoe ook de contacten met waterbedrijven, overheden, collega-waterlaboratoria en andere veelal publieke partners. Loet was tot zijn benoeming bij KWR in 2017 sectormanager drinkwater en MT-lid bij PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland. Naast de portefeuille drinkwater was Loet ook trekker van de bestuurlijke samenwerking in de waterketen. Ook was hij tot zijn vertrek bij PWN directeur van de Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK). Voor zijn carrière bij PWN was hij tot 2002 werkzaam bij Kiwa Onderzoek en Advies als specialist distributie, waar hij onder meer de onderzoekslijn voor assetmanagement van waterleidingnetten coördineerde. Loet studeerde in 1992 af aan de Faculteit der Civiele Techniek van de TU Delft binnen de vakgroep Gezondheidstechniek en Waterbeheersing .