ing. Hans Huiting

ing. Hans Huiting

  • Onderzoeker

Hans Huiting is wetenschappelijk onderzoeker bij het team Industrie, Afvalwater en Hergebruik. Hij houdt zich binnen het team met name bezig met vraagstukken op het gebied van industrieel water. Hij heeft een brede kennis op het gebied van veel waterbehandelingsprocessen, maar een specifieke expertise op het gebied van ontwerp, aanbesteding, constructie, bedrijfsvoering en trouble shooting van membraanfiltratie (NF/RO) installaties. De afgelopen jaren adviseerde Hans onder andere bij het ontwerp en de realisatie van diverse installaties voor de productie van proceswater, koelwater, demiwater en ketelvoedingwater voor de (petro)chemische industrie, frisdrankenindustrie en de voedingsmiddelenindustrie. Ook onderzocht hij de mogelijkheden voor behandeling en hergebruik van proceswater vanuit verschillende sectoren, zoals de glastuinbouw, de papierindustrie, de zuivel en de aardappelverwerkende industrie.