ing. George Mesman

ing. George Mesman

  • Onderzoeker

George Mesman is een specialist op het gebied van drinkwaterdistributie, distributietechniek en leidingmaterialen in het distributienet. Voor het ontwerp en beheer van het distributienet wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de leidingnetberekeningsprogramma’s Infoworks en EPANET. George heeft ruime ervaring in het bouwen van leidingnetmodellen, het toepassen hiervan en de analyse die noodzakelijk is om de onderzoeksproblemen op te lossen. Zelfreinigende leidingnetten en schoonmaakprogramma’s voor distributienetten zijn onderwerpen waarvoor George Mesman de kennisoverdracht naar de waterleidingbedrijven verzorgt. Kennisregels voor de toepassing van de leidingmaterialen PVC en PE zijn in samenwerking met de bedrijfstak ontwikkeld. Daarnaast is de schade-analyse van breuken in drinkwaterleidingen een interessant onderwerp waarin George zijn nieuwsgierigheid naar oorzaak en gevolg kan uitleven. Breuken in de leidingmaterialen PVC, PE, asbestcement, GVK, beton en staal hebben een oorzaak in leeftijd, liggingsomgeving, bedrijfsvoering en materiaaleigenschappen. Kennisontwikkeling door de breuken te onderzoeken op de combinatie van deze factoren helpt om de verschillende materialen op een correcte wijze te beoordelen.