Esther van Geluk

Esther van Geluk

  • Directiesecretaresse

Esther van Geluk is verantwoordelijk voor de secretariële en administratieve ondersteuning van de directeur, de Chief Science Officer en de directiesecretaris, zodat dat zij in staat worden gesteld de eigen functie uit te voeren met een doelmatige en functionele aanwending van tijd en middelen.