Esther Brakkee

Esther Brakkee

  • Onderzoeker
  • 030-6069547
  • esther.brakkee@kwrwater.nl
  • 06-52825934

Esther Brakkee werkt sinds oktober 2020 als onderzoeker bij team Ecohydrologie. Tijdens haar studie aan de WUR heeft ze zich beziggehouden met onderwerpen op het gebied van hydrologie, water-vegetatie-interacties, natuurbeheer en droogte. Zo heeft ze scriptie-onderzoek gedaan naar methodes om het microklimaat in herstellende hoogveen-natuurgebieden te verbeteren, met veldmetingen en modelanalyses. Bij KWR is ze terechtgekomen via een stage, waarin ze de regionale ontwikkeling van de grondwaterdroogte in 2018-2020 in kaart heeft gebracht. Bij KWR gaat ze nu verder werken aan verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van ecohydrologie en een klimaatbestendig landschap.