Enny Schouten

Enny Schouten

  • Secretaresse directiesecretariaat

Enny Schouten is verantwoordelijk voor de secretariële en administratieve ondersteuning van de directeur, directiesecretaris en beleidsondersteuner, zodat zij in staat worden gesteld de eigen functie uit te voeren met een doelmatige en functionele aanwending van tijd en middelen. Daarnaast voert Enny secretariaatstaken uit voor Allied Waters B.V.