dr. Emmy Bergsma

dr. Emmy Bergsma

  • Onderzoeker

Emmy Bergsma werkt als onderzoeker in het Resilience Management & Governance team van KWR. Hier houdt zij zich voornamelijk bezig met zogenaamde ‘governance’ vraagstukken in het (drink)waterbeheer: hoe werken verschillende partijen samen om een publieke voorziening zoals drinkwater in stand te houden in een constant veranderende omgeving? Zij bestudeert dit soort governance processen vanuit een regionaal perspectief dat gericht is op de bestuurlijke omgeving rondom publieke voorzieningen, en heeft een bijzondere aandacht voor de rol van de burger in deze processen.