dr. Edwin Kardinaal

dr. Edwin Kardinaal

  • Teamleider
  • Onderzoeker
  • Projectmanager

Edwin is bij KWR als onderzoeker en teamleider actief binnen het team microbiële waterkwaliteit en gezondheid (MWG). Hij werkt daar op het terrein van blauwalgen en de microbiologische kwaliteit van zwemwater. Bij KWR adviseert hij oppervlaktewaterbeheerders en waterleidingbedrijven op het gebied van ecologische- en microbiële gezondheidsrisico’s van onder andere toxines zoals die door blauwalgen geproduceerd kunnen worden en andere kwalijke micro-organismen. Bij zijn werkzaamheden zijn moleculaire microbiële methodieken (DNA technieken) voor de toepassing in het zwemwaterbeheer onontbeerlijk. Edwin is betrokken geweest bij het opstellen van meer dan 260 zwemwaterprofielen waarvan het overgrote deel uitgevoerd werd voor RWS. Edwin is medeopsteller van protocollen voor de opbouw van een blauwalgenprofiel behorend bij de zwemwaterprofielen en betrokken geweest bij de QuickScan blauwalgen om deze snel te kunnen tellen onder de microscoop. Recentelijk hielp Edwin waterbeheerders met opsporen van bronnen van fecale verontreiniging waarbij door KWR ontwikkelde DNA technieken ingezet worden.