ir. Edwin de Buijzer

ir. Edwin de Buijzer

  • Onderzoeker

Edwin de Buijzer heeft ruim 20 jaar ervaring in de (afval)watersector, opgedaan bij diverse organisaties uiteenlopend van de industrie tot bevoegd gezag. Hij heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd in grondstoffenterugwinning (‘resource recovery’) uit de waterketen. In 2013 is Edwin gestart als onderzoeker binnen het team Industrie, Afvalwater & Hergebruik. Zijn brede kennis en ervaring integreert en combineert Edwin graag met zijn onderzoekswerk en biedt daarmee meerwaarde in het onderzoek. Zijn werk binnen KWR is vaak maatschappelijk relevant en gelinkt aan het versterken van de circulaire economie. Voorbeelden van projecten waarbij Edwin betrokken is geweest: (1) Terugwinnen van energie en grondstoffen in de regio Amsterdam, (2) Het ziekenhuis van de toekomst, (3) Terugwinning zware metalen en zeldzame aardmetalen, (4) Biogasreiniging met waterijzer, (5) Innovatieve oplossingen energie- & waterketen Lelystad Airport en Airport Garden City. Naast zijn werk bij KWR is Edwin werkzaam als Gegevensmanager bij Waterschap Vallei en Veluwe en als zodanig betrokken bij het realiseren van innovaties in de praktijk. Hij vormt daarmee in persoon een brug tussen praktijk en wetenschap. Het verbeteren in de bestaande praktijk en parallel innoveren voor een duurzame toekomst zijn de persoonlijke drijfveren van Edwin.