dr. Milo de Baat

dr. Milo de Baat

  • Onderzoeker
  • 030-6069756
  • milo.de.baat@kwrwater.nl
  • 06-21704402

Milo de Baat werkt als onderzoeker in de groep Chemische Waterkwaliteit en Gezondheid. Zijn werk richt zich op het bemonsteren, meten en het begrijpen van de effecten van de toenemende diversiteit aan chemische verontreiniging in de watercyclus. Hij promoveerde in 2020 aan de Universiteit van Amsterdam op het gebruik van de combinatie van tijdsgeïntergreerde bemonstering (passive sampling) van oppervlaktewater met chemische analyse en effect-gebaseerde metingen (bioassays). Hiervoor werkte hij samen met STOWA, Rijkswaterstaat en de Nederlandse waterschappen. Daarnaast voerde hij onderzoek uit in samenwerking met verscheidene Nederlandse en buitenlandse onderzoekslaboratoria en -instituten. Oorspronkelijk geschoold als aquatisch ecoloog wilt Milo graag zijn bredere kennis van ecologie, (eco)toxicologie en analytische chemie integreren en toepassen om beter inzicht te krijgen in de risico’s van complexe verontreinigingen op mens en milieu. Het liefst doet hij dit in de context van een (inter)nationaal netwerk van onderzoekers en gebruikers om samenwerkingen te faciliteren.