dr. Michiel in ‘t Zandt

dr. Michiel in ‘t Zandt

  • Onderzoeker
  • 030-6069502
  • Michiel.Zandt.int@kwrwater.nl
  • 06-46186948

Michiel in ‘t Zandt is getraind als ecologisch microbioloog en zet zich in om met diverse moderne moleculaire technieken de diversiteit en functie van micro-organismen in systeemprocessen te achterhalen. Tijdens zijn promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen onderzocht hij de invloed van klimaatverandering op micro-organismen in de methaancyclus. Dit bekeek hij onder andere in permafrostbodems, meren en veensedimenten. Ook keek hij naar de rol van micro-organismen in ijzercorrosie en corrosiebescherming. Voor dit laatste bestudeerde hij natuurlijke corrosiebeschermende deposities op stalen damwanden. Hij is goed bekend met ‘next generation sequencing’ (NGS) technieken als 16S rRNA gen amplicon sequencing om de microbiologische diversiteit van een ecosysteem in kaart te brengen. Daarnaast heeft hij ervaring met ‘full metagenomics’ technieken, waarmee het volledig DNA-profiel in kaart wordt gebracht om inzicht te krijgen in zowel de microbiologische diversiteit als de mogelijke rollen van de verschillende micro-organismen in een ecosysteem. Michiel richt zich bij KWR op soortgelijke vraagstukken waarbij bekende en nieuwe NGS-technieken inzicht kunnen geven in de microbiologische waterkwaliteit en de klimaatimpact.