dr.ir. Dorien Kool

dr.ir. Dorien Kool

  • Onderzoeker

Dorien Kool is programmamanager DPWE, het collectieve onderzoeksprogramma van de duinwaterbedrijven Dunea, PWN, Waternet en Evides. Daarnaast zet ze zich binnen het Bedrijfstakonderzoek onderzoeksprogramma in voor het bevorderen van co-makership tussen onderzoekers van KWR en medewerkers van waterbedrijven om gezamenlijke kennis te ontwikkelen en te implementeren. Kennisuitwisseling en het verbinden van mensen en kennisnetwerken staan centraal in haar werk vanuit het team innovatie en valorisatie. Zo is Dorien tevens betrokken bij Kennisimpuls Waterkwaliteit, als projectleider Kennisvalorisatie. Als programmamanager zet ze zich in voor een optimale verbinding tussen onderzoek en praktijk, ten behoeve van duurzame toekomstbestendige drinkwatervoorziening. Dorien is gepromoveerd bodemkundige, met onderzoekservaring op het snijvlak van de bodemkunde, microbiologie en biochemie. In haar verdere loopbaan heeft ze zich ontwikkeld als programmacoördinator in onderzoeksprogrammering en beleid.