dr.ir. Dorien Kool

dr.ir. Dorien Kool

  • Onderzoeker

Dorien Kool is programmamanager DPWE, het collectieve onderzoeksprogramma van de duinwaterbedrijven Dunea, PWN, Waternet en Evides. Daarnaast draagt ze bij aan diverse activiteiten binnen het team innovatie en valorisatie, waarbij kennisuitwisseling en verbinden van mensen en kennisnetwerken centraal staan. Zo zet ze zich onder andere binnen het Bedrijfstakonderzoek onderzoeksprogramma in voor het bevorderen van co-makership tussen onderzoekers (van KWR) en medewerkers van waterbedrijven om gezamenlijke kennis te ontwikkelen en te implementeren. Het stimuleren en vormgeven van kennisoverdracht in nieuwe en bestaande samenwerkingen motiveert haar. Als programmamanager zet ze zich in voor een optimale verbinding tussen onderzoek en praktijk, ten behoeve van duurzame toekomstbestendige drinkwatervoorziening. Dorien is gepromoveerd bodemkundige, met onderzoekservaring op het snijvlak van de bodemkunde, microbiologie en biochemie. In haar verdere loopbaan heeft ze zich ontwikkeld als programmacoördinator in onderzoeksprogrammering en beleid.