dr.ir. Anthony Verschoor

dr.ir. Anthony Verschoor

  • Onderzoeker
  • Projectmanager

Anthony Verschoor is teamleider en onderzoeker binnen het team Microbiologische Waterkwaliteit en Gezondheid. Hij is opgeleid in aquatische ecologie en waterkwaliteitsbeheer. Hij deed zijn promotieonderzoek naar microalgen en heeft zich daarvanuit verder ontwikkeld in de microbiologie en biotechnologie. Hierdoor deed hij ervaring op in uiteenlopende terreinen van wetenschappelijk onderzoek, advisering en R&D. Hierbij werkte hij vooral aan het inzetten van aquatische organismen voor waterbehandeling, biomassaproductie en terugwinning van grondstoffen uit water. Momenteel werkt Anthony aan biologische activiteit (stabiliteit) van drinkwater, tuinbouwwater en industriewater, en aan microbiologische risico’s gerelateerd aan oppervlaktewater en water voor hergebruik. Zo heeft hij meegeholpen aan de verdere ontwikkeling van de Continue Biofilm Monitor, was/is betrokken bij diverse projecten rondom Legionella in binnen- en buitenland en bij projecten rondom (risico’s van) cyanobacteriën (blauwalgen). Anthony is specialist in microbiële ecologie, biologische stabiliteit, oppervlaktewaterkwaliteit en sluiting van kringlopen (circulaire economie). Het team Microbiologische Waterkwaliteit en Gezondheid werkt nauw samen met het Laboratorium voor Microbiologie aan het toepassen en ontwikkelen van de nieuwste technieken om microbiologisch onderzoek te kunnen doen. Vanuit deze brede expertise beoordelen zij ook microbiologische analysetechnieken en technologie van derden, bijvoorbeeld via ringonderzoeken, via European Technology Verification (ETV) en als testlaboratorium voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bij de beoordeling van technologieën voor behandeling van huishoudelijk afvalwater.