dr. Daphne Wiggers de Vries

dr. Daphne Wiggers de Vries

  • Onderzoeker
  • Projectmanager
  • 030-6069614
  • daphne.wiggers.de.vries@kwrwater.nl
  • 06-21142343

Daphne is wetenschappelijk onderzoeker en projectmanager in het team Geohydrologie. Haar expertise is het in kaart brengen van ondergronds potentieel. Ze verdiepte zich de afgelopen jaren als geoloog in een breed scala aan projecten in zowel Nederland als daarbuiten: tijdens haar promotie in isotopenonderzoek en vervolgens tijdens haar werk in de sectoren olie, gas en geothermie in seismische interpretatie, putplanning, data-acquisitie, het opzetten van ondergrondmodellen en het uitvoeren van onzekerheidsstudies en risicoanalyses. Momenteel houdt Daphne zich bezig met praktijkgerichte oplossingen voor ondergrondse water- en warmteopslag en het gebruik van bodemenergie, ook initieert en coördineert ze verschillende onderzoeksprojecten.