dr. Daphne Wiggers de Vries

dr. Daphne Wiggers de Vries

  • Onderzoeker
  • 030-6069614
  • daphne.wiggers.de.vries@kwrwater.nl
  • 06-21142343

Daphne werkt sinds augustus 2022 als wetenschappelijk onderzoeker en projectmanager in het team geohydrologie. Haar expertise is het in kaart brengen van ondergronds potentieel. Ze verdiepte zich de afgelopen jaren als geoloog in een breed scala aan projecten in zowel Nederland als daarbuiten; tijdens haar promotie in isotopen onderzoek, en vervolgens tijdens haar werk in de sectoren olie, gas en geothermie in seismische interpretatie, putplanning, data acquisitie, het opzetten van ondergrondmodellen en het uitvoeren van onzekerheidsstudies/risico analyses. Momenteel houdt zij zich bezig met praktijkgerichte oplossingen voor ondergrondse water- en warmteopslag en het gebruik van bodemenergie, ook initieert en coördineert ze verschillende onderzoeksprojecten.