drs.ing. Dieuwke Voorhoeve

drs.ing. Dieuwke Voorhoeve

  • Onderzoeker

De deskundigheid van Dieuwke Voorhoeve is voornamelijk het verbinden van mensen en het valoriseren van kennis. De afgelopen jaren gaf Dieuwke als programmamanager vorm aan het DPWE programma. Dit is het onderzoeksprogramma van de duinwaterbedrijven. Met de workshops die zij vier maal per jaar organiseerde werd de kennis die binnen dit programma is ontwikkeld, teruggekoppeld aan de bedrijven. Ook voor het collectieve onderzoeksprogramma van de waterbedrijven, het BTO, zette Dieuwke haar organiserend vermogen, overzicht en kennis van het netwerk in. Zij organiseerde verschillende reizen voor de CEO’s van de watersector, gaf vorm aan tal van congressen en organiseerde op maat gemaakte workshops bij de bedrijven waarin de meerwaarde van het onderzoek voor de bedrijven goed tot uitdrukking kwam. Als procesbegeleider brengt Dieuwke op creatieve wijze en met jarenlange ervaring mensen samen en komt samen met hen tot de kern. Behalve voor de CoP watersector, doet zij dit ook voor interne vraagstukken bij waterbedrijven en waterschappen.