Claudia Quintiliani PhD

Claudia Quintiliani PhD

  • Onderzoeker

Claudia Quintiliani is milieukundig ingenieur. In 2018 heeft zij aan de Universiteit van Cassino en Zuid-Lazio (Italië) haar PhD behaald in civiele, mechanische en biomechanische techniek met haar proefschrift Verbetering van de waterkwaliteit in waterdistributienetwerken door optimale afsluitersystemen. Haar werk was gericht op vermindering van de vorming van bijproducten van desinfectiemiddelen als gevolg van waterchlorering in waterdistributiesystemen. Daarbij is ook rekening gehouden met het effect van onzekerheid in vraag, met als doel om tot een robuuste optimalisatieprocedure te komen. Voor haar indiensttreding bij KWR was Claudia onderzoeksassistent aan de Universiteit van Pavia (Italië). Zij was daar werkzaam als deskundige op het gebied van rioolsystemen en riviermodellen in het kader van een project voor overstromingsrisicobeoordeling en het beheer van noodsituaties. Ook was zij betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe algoritmen voor de optimalisatie van waterdistributienetwerken en bij de waterkwaliteitsmodellering voor verkleuringsproblemen. In mei 2019 is Claudia bij KWR in dienst getreden als onderzoeker in het waterinfrastructuur(WIS)-team. Zij is betrokken bij DMA-fingerprinting en locatieoptimalisatieprojecten voor druksensoren. Het komende jaar zal Claudia de optimalisatieprocedures voor de modellering van zowel waterdistributie- en rioolstelsels als wat betreft de waterkwaliteit verder verbeteren.