dr.ir. Claudia Agudelo-Vera

dr.ir. Claudia Agudelo-Vera

  • Onderzoeker

Claudia Agudelo-Vera is wetenschappelijk onderzoeker in het drinkwaterinfrastructuur team. Ze heeft een Master of Science in ‘Urban Environmental Management’ en is aan de Universiteit van Wageningen gepromoveerd in stedelijk waterbeheer. In de afgelopen jaren werkte Claudia bij KWR aan verschillende projecten gericht op de toekomstbestendigheid van het leidingnet. Zo ontwikkelde Claudia een watervraag stress-test voor netwerken om zo de robuustheid van de netten te evalueren. Binnen het verkennend onderzoek ‘drinkwater infrastructuur van de toekomst’ analyseerde zij transities in de waterinfrastructuur en toekomstbeelden van de stad en hun implicaties. Claudia doet ook onderzoek binnen de Themagroep ‘Klimaatbestendige watersector’, waarbij ze de bodem- en watertemperatuur in het distributienet in stedelijke gebieden in kaart brengt. Haar expertise is het modelleren van het distributienet en het analyseren van de invloed van stedelijke kenmerken, maar ze is ook geïnteresseerd in de interacties en transities van socio-technische systemen en een integrale aanpak van water(infrastructuur) in stedelijke gebieden.