dr.ir. Cheryl Bertelkamp

dr.ir. Cheryl Bertelkamp

  • Onderzoeker

Cheryl Bertelkamp is onderzoeker in het team drinkwaterbehandeling dat onderdeel is van de groep watersystemen en technologie. In December 2015 heeft zij haar promotie onderzoek onder leiding van professor Jan Peter van der Hoek (Technische Universiteit Delft) en professor Arne Verliefde (Universiteit Gent) afgerond. In dit onderzoek heeft zij gekeken naar de belangrijkste verwijderingsmechanismes (sorptie en biodegradatie) van organische microverontreinigingen tijdens oeverfiltratie. Daarnaast heeft ze een model ontwikkeld dat op basis van functionele groepen, aanwezig in de molecuulstructuur van een organische microverontreiniging, kan voorspellen of deze stof tijdens oeverfiltratie biologisch wordt afgebroken of niet. Cheryl heeft ervaring met het opzetten van experimenten om bodempassage te simuleren, het modelleren van het gedrag van organische microverontreiniging in kolommen en vele analysetechnieken. Bij KWR werkt Cheryl aan meerdere projecten zoals het onderzoek naar: pyrazool, nanodeeltjes en nanogemodificeerde membranen, natuurlijk organisch materiaal (NOM) verwijdering met (open) nanofiltratie membranen, het robuustheidsonderzoek, de biologische processen in actief kool, ondergronds zuiveren, het modelleren van ijzer- en mangaanverwijdering in snelfilters, en het verkennend onderzoek naar resilient cities.