Bernard Voortman MSc

Bernard Voortman MSc

  • Onderzoeker

Bernard Voortman is hydroloog en projectmanager in het team ecohydrologie. Zijn expertise is onder andere het meten en modelleren van verdamping, het simuleren van onverzadigde zone stroming en het bepalen van de grondwateraanvulling. Door een sterke combinatie te maken tussen veldmetingen, laboratoriumonderzoek en hydrologische modellen onderzoekt hij interacties tussen de atmosfeer, de vegetatie, de bodem en het grondwater. Zijn onderzoek heeft onder andere geleid tot een ingenieus meetsysteem voor het bepalen van de verdamping en nieuwe inzichten in het verdampingsgedrag van natuurlijke vegetaties.