Arslan Ahmad MSc

Arslan Ahmad MSc

  • Onderzoeker

Arslan Ahmad is een internationaal georiënteerd waterprofessional en vooraanstaand wetenschappelijk onderzoeker bij KWR. Hij is de vice-voorzitter van de International Water Association’s Specialist Group on Metals and Related Substances (IWA-METRELS). Arslan is Exhibition Chair en lid van het Wetenschappelijk Comité van het internationale congres over arseen in het milieu (As20xx). Onder zijn andere internationale organisaties kunnen KTH-International Groundwater Arsenic Research Group (KTH-GARG) en de International Society of Groundwater for Sustainable Development (ISGSD) hierbij worden benadrukt.

Arslan richt zich in het bijzonder op het verwijderen van (spoor)metalen en gerelateerde stoffen uit drinkwater en stromen van afvalwater door middel van een breed spectrum aan behandelingsprocessen zoals chemische neerslag, vast-bed adsorptie, ionenwisseling en membraantechnieken. Arslan is een belangrijke onderzoeker in Nederland op het gebied van laag arseen- en chromaatgehalte in openbare drinkwatervoorzieningen. Hij richt zich ook op de terugwinning van hulpbronnen uit water, afvalwater en restmaterialen verkregen uit de waterzuiveringsprocessen. Hij heeft ervaring met schaalvergroting en het testen van technologieën zoals Eutectic Freeze Crystallization (EFC), Advanced Oxidation Coagulation Filtration (AOCF) en ijzeroxide op basis van vast-bed adsorptie.

Nadat hij zijn BSc in civiele techniek had afgerond, behaalde Arslan zijn MSc-titel in Environmental Engineering aan het prestigieuze Royal Institute of Technology in Stockholm, Zweden. Voordat hij bij KWR kwam, werkte Arslan op de afdeling Procestechnologie van Brabant Water, een van de waterbedrijven die toebehoren aan de Nederlandse overheid.