Arslan Ahmad MSc

Arslan Ahmad MSc

  • Onderzoeker

Arslan Ahmad is een internationaal georiënteerd waterprofessional en vooraanstaand wetenschappelijk onderzoeker bij het KWR Watercycle Research Institute. Hij richt zich in het bijzonder op het verwijderen van (spoor)metalen en gerelateerde stoffen uit drinkwater en stromen van afvalwater door middel van een breed spectrum aan behandelingsprocessen zoals chemische neerslag, vast-bed adsorptie, ionenwisseling en membraantechnieken. Arslan is een belangrijke onderzoeker in Nederland op het gebied van laag arseen- en chromaatgehalte in openbare drinkwatervoorzieningen. Arslan richt zich ook op de terugwinning van hulpbronnen uit water, afvalwater en restmaterialen verkregen uit de waterzuiveringsprocessen. Hij heeft ervaring met schaalvergroting en het testen van technologieën zoals Eutectic Freeze Crystallization (EFC), Advanced Oxidation Coagulation Filtration (AOCF) en ijzeroxide op basis van vast-bed adsorptie. Arslan was Exhibition Chair en lid van het Wetenschappelijk Comité van het zesde internationale congres over arseen in het milieu (As2016). Arslan is gastredacteur van de boekenserie ‘Sustainable Water Developments’ van CRC Press/Taylor & Francis. Onder zijn andere internationale organisaties kunnen KTH-International Groundwater Arsenic Research Group (KTH-GARG) en de International Society of Groundwater for Sustainable Development (ISGSD) hierbij worden benadrukt. Nadat hij zijn BSc in civiele techniek had afgerond, behaalde Arslan Ahmad zijn MSc-titel in Environmental Engineering aan het prestigieuze Royal Institute of Technology in Stockholm, Zweden. Voordat hij bij het KWR Watercycle Research Institute kwam, werkte Arslan op de afdeling Procestechnologie van Brabant Water, een van de waterbedrijven die toebehoren aan de Nederlandse overheid.