drs. Annemieke van Doorn

drs. Annemieke van Doorn

  • Onderzoeker

Annemieke van Doorn is onderzoeker geohydrologie bij KWR sinds 2013. Haar focus ligt met name op het optimaliseren van winvelden en zoetwaterinfiltratie en -winning in (deels) brakke tot zoute aquifers. Annemieke is trekker van het project de slimme put. Deze put bestaat uit twee onttrekkingsfilters (zoetwaterfilter en brakwaterfilter) in een dik watervoerend pakket, waarin een zoet-zout grensvlak aanwezig is. Door nu te leren hoe deze put slim bedreven kan worden, is de verwachting dat winveld Noardburgum in de toekomst weer op duurzame wijze zoet water kan leveren. Daarnaast werkt zij aan allerlei vragen rondom het optimaliseren van een winveld qua (1) energie, (2) ruwwaterwaliteit in relatie tot de zuivering en (3) het bedrijven van de putten in relatie tot putverstopping. In een ander onderzoek verkende zij met de waterleidingbedrijven en partners hoe waterwingebieden nog beter in de omgeving ingepast kunnen worden. Dit heeft geresulteerd in een website: waterwinst.nl. Hiervoor werkte Annemieke ongeveer 10 jaar bij adviesbureaus waar zij met veel enthousiasme de hydrologische werkzaamheden uitvoerde voor allerlei MER-studies en Ruimte voor de Rivier projecten. Vooral grondwatermodellen, tijdreeksanalyse en GIS-analyses zijn hiervoor ingezet.