Alexander van Dorssen MSc

Alexander van Dorssen MSc

  • Onderzoeker

Alexander van Dorssen is onderzoeker water governance in het team Resilience Management & Governance. Hij verricht onderzoek naar burgerparticipatie, maatschappelijke trends en veerkrachtig (stedelijk) waterbeheer. Alexander is eind 2017 afgestudeerd aan de Wageningen Universiteit in Internationaal Land en Waterbeheer. Zijn masterthesis ging over huishoudelijk afvalwaterreiniging aan de oevers van de Citarum Rivier in Bandung, Indonesië. Daarbij werden de percepties van burgers betrokken om te voorzien in een veerkrachtig afvalwaterreinigingsontwerp. Zijn stage deed hij bij de Nederlandse Ambassade in Singapore waar hij advies gaf over potentiële samenwerking voor Nederlandse (water)bedrijven en kennisinstellingen in Singapore gerelateerd aan watertechnologie.