Afnan Khalil Ahmad Suleiman

Afnan Khalil Ahmad Suleiman

  • Onderzoeker

Afnan Suleiman is moleculair microbioloog binnen het team Microbiologische Waterkwaliteit en Gezondheid. Afnan heeft ervaring in microbiologische ecologie in de bodem en ze deed haar promotieonderzoek binnen het vakgebied van de bodemkunde. Tijdens het schrijven van haar proefschrift in Brazilië (aan de Federale Universiteit van Santa Maria-UFSM) in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO), richtte zij zich op het effect van organische resten afkomstig van de landbouw op de bacteriologische gemeenschap met behulp van technieken uit de moleculaire biologie. Tijdens haar postdoctoraal bij het NIOO in samenwerking met de Universiteit van Wageningen, bestudeerde zij de interacties van uit de rhizosfeer afkomstige micro-organismen die een belangrijke rol spelen in het voedselweb in de bodem (bacteriën, schimmels, protozoën en metazoën). Daarnaast zette zij een onderzoek op voor evaluatie van het effect van uit afvalwatersystemen verzamelde microalgensystemen als meststof op microbiologische gemeenschappen in de bodem en uitstoot van broeikasgassen. Afnan zou bij KWR graag haar kundigheid op het gebied van microbiomen in de bodem en in planten (in de wortels) toepassen om zo lastige vragen over de microbiologie op het grensvlak tussen bodem en water te beantwoorden en haar kennis op het gebied van moleculaire biologietechnieken inzetten voor het ontwikkelen van de beste werkwijzen voor onderzoek van aquatische microbiomen.