Jaarbeeld 2021

KWR start met innovatief waterhergebruik in eigen gebouw

'Water met Ervaring' voor duurzaam waterhergebruik

Veel van het onderzoek van KWR gaat over het omgaan met waterschaarste. Duurzaam watergebruik is een van onze grootste maatschappelijke behoeften. Naast onderzoek gaat KWR ook zelf duurzaam om met water. Dit doen we in het KWR-gebouw in Nieuwegein nu ook door ‘Water met Ervaring’ te gebruiken.

Het KWR-gebouw is ingericht met gescheiden leidingsystemen voor de watervoorziening. Naast het drinkwaternet is er een apart circuit ‘technisch water’ ten behoeve van spoelwater  en voor toiletspoeling. Sinds kort gebruikt KWR water afkomstig van pilotproeven in de proefhal voor dit leidingsysteem. Het gaat om drinkwater dat alleen is ingezet voor schoonwaterexperimenten en na gebruik nog steeds schoon is.

Buffertanks

In de proefhal van KWR voeren we het water van schoonwaterexperimenten af richting een eerste buffertank. Het water in de eerste buffertank is in principe al bruikbaar, maar om alle risico’s te vermijden gaat het water ook door zogenaamde capillaire nanofiltratiemembranen (NF). Deze NF-membranen zijn een recente ontwikkeling in de watertechnologie en worden geleverd door Nederlandse producenten. De membranen laten alleen zouten door, micro-organismen worden volledig tegengehouden en opgeloste organische stoffen voor het allergrootste deel. De opstelling bestaat uit twee NF-elementen, waarvan er altijd één in bedrijf is. Het behandelde water wordt na deze behandeling opgeslagen in twee buffertanks. De tanks liggen onder het grasveld van het buitenterrein van KWR.

Water besparen

Het water dat KWR inzet voor hergebruik is niet bedoeld voor consumptie, maar wordt gebruikt voor de watertappunten in de laboratoria en het doorspoelen van de toiletten. Hiermee verdient het water het predicaat ‘Water met ervaring’. Per jaar kan de beschikbare hoeveelheid water wisselen, dit hangt af van het type laboratoriumonderzoek dat KWR verricht. Met de inzet van Water met Ervaring bespaart KWR op jaarbasis ongeveer 2000 m3 drinkwater. “Via verschillende routes verlagen we onze watervoetafdruk. Om die reden zijn we eerder al overgestapt naar een vegetarisch menu in ons bedrijfsrestaurant. Daar komt nu deze besparing bij”, aldus Jos Boere, plaatsvervangend directeur van KWR.

De installatie is door KWR gebouwd en ingepast in het totale watersysteem van het gebouw. Drinkwaterbedrijf Vitens heeft de installatie voor Water met Ervaring geïnspecteerd en kan zich goed vinden in de gekozen aanpak.

Bij KWR zetten we ons in voor een waterwijze wereld en het verduurzamen van het watersysteem. Dit is noodzakelijk om de aarde leefbaar te houden voor de komende generaties. In onze werkwijze, bij het gebruik van ons gebouw, buitenterrein en in de samenwerking met onze partners streven we naar duurzaamheid.

Water met ervaring is ‘onverdacht’ maar gaat voor het hergebruik bij KWR nog door capillaire nanofiltratiemembranen (NF).

delen