Nieuws

Nieuws

Testing The Waters III, Lissabon 26-27 oktober

KWR en NIVA lanceren Aqua Forensys

Tijdens het derde Testing The Waters congres van het SCORE-netwerk hebben KWR en NIVA Aqua Forensys gelanceerd. Aqua Forensys is het Europese platform voor chemisch onderzoek naar restanten van drugs en geneesmiddelen in rioolwater. Het Europese agentschap voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA) juicht het initiatief toe, met name omdat samenwerking van vitaal belang is bij het bestrijden van de internationale drugshandel.

KWR en NIVA zetten het onderzoekswerk van SCORE voort omdat begin 2018 de COST-financiering stopt en medio 2018 het WATCH-project wordt afgerond. De SCORE-groep bouwde de afgelopen tien jaar aan de wetenschappelijke basis onder de methode. Het EMCDDA heeft deze ondertussen verplicht gesteld als onderdeel van de jaarlijkse drugsmonitoring in de lidstaten van de Europese Unie.

Spiegel van de samenleving

De onderzoekers verbonden aan Aqua Forensys verrichten baanbrekend werk op het gebied van de chemisch-statistische analyse van rioolwater. In de afgelopen tien jaar heeft de onderzoeksdiscipline aangetoond bijna real-time het gebruik van verdovende middelen te kunnen meten in een grote stad of kleine gemeente. Het is daarom dat de onderzoekers het riool ook wel de ‘spiegel van de samenleving’ noemen. Hoe bovengronds wordt geleefd, is ondergronds aan volumes chemische stoffen en microbiolgische resten af te lezen.

Malcolm Reid van NIVA en Pim de Voogt van KWR tijdens de lancering van Aqua Forensys in Lissabon.

Beleid onderbouwen

Aqua Forensys stelt zich tot doel om beleidsmakers bij overheden en maatschappelijke organisaties te voorzien van degelijk onderbouwde statistische gegevens over de populatie. Het kan hierbij gaan om drugsgebruik, maar ook om lifestyle-producten (bijvoorbeeld make-up) en ziektemarkers (bijvoorbeeld diabetes en kanker). Op basis van de riooldata en de wetenschappelijke duiding ervan, kan beleid over volksgezondheid en milieu worden onderbouwd en geëvalueerd.

Kernactiviteiten

De twee kernactiviteiten van Aqua Forensys zijn onderzoek en kwaliteitsborging. Aqua Forensys organiseert ringonderzoeken voor de deelnemende laboratoria en beoordeelt de wetenschappelijke kwaliteit van meetresultaten uit rioolwater, die onderdeel uitmaken van het jaarlijkse overzicht van vrachten van verschillende Europese en wereldsteden. Aqua Forensys initiëert en coördineert onderzoek binnen Europa en erbuiten.