Agenda

Agenda

Thema: Bridging Science to Practice

The 8th International Congress & Exhibition on Arsenic in The Environment

Evenement details

KWR deelt met genoegen mee dat van 15 tot 18 juni 2020 in Wageningen, het achtste internationaal congres en beurs over Arseen in het Milieu wordt gehouden. Het congres van 2020 zal in het teken staan van het onderwerp “Bridging Science to Practice”. Auteurs worden van harte uitgenodigd om een samenvattend verslag in te dienen over een van de volgende subthema’s:

Thema 1: Arseen in milieumatrixen (lucht, water en bodem)
Thema 2: Arseen in voedsel
Thema 3: Arseen en gezondheid
Thema 4: Schoonwatertechnologieën voor arseenbeheersing
Thema 5: Maatschappelijke en beleidstechnische implicaties, mitigatie en beheersing

Het congres over Arseen in het Milieu biedt een gemeenschappelijk platform voor het uitwisselen van kennis en ervaring inzake multidisciplinaire vraagstukken met betrekking tot arseen in het grondwater en overige milieuaspecten vanuit mondiaal perspectief ter identificatie en bevordering van optimale benaderingen voor het meten en beheersen van arseen in het milieu. Het internationaal congres over Arseen in het Milieu is eerder gehouden in Mexico in 2006, in Spanje in 2008, in Taiwan in 2010, in Australië in 2012, in Argentinië in 2014, in Zweden in 2016 en in China in 2018.

Verslagen kunnen worden ingediend vanaf: 15 augustus 2019 tot: 15 december 2019
Beslissing omtrent verslagen: 15 januari 2020
Uiterste termijn voor online-aanmelding: 1 juni 2020